Nit zrywalny standardowy - stal nierdzewna a2/stal nierdzewna a2 - kołnierz standardowy

Nit standardowy: Podczas nitowania główka deformuje część nitującą tworząc spęcznienie poza łączonymi elementami.

Kołnierz standardowy: Jest to najbardziej rozpowszechniony kształt kołnierza. Nadaje się do większościzastosowań.

            

Pobierania formacie PDF

Wymiary

Informacje techniczne

Diamètre Długość Longueur G K Ścinanie Ø otworu mm Wyrywanie Symbol
Średnica Longueur
mm
Ø perçage
mm
2.4 6.0 6.0 1.0-3.0 5.0 1100 Ø2.5 1500 BTD2406
Diamètre : 2.4
Długość : 6.0
Longueur : 6.0
G : 1.0-3.0
K : 5.0
Ścinanie : 1100
Ø otworu mm : Ø2.5
Wyrywanie : 1500
3.0 6.0 6.0 1.0-3.0 6.5 1800 Ø3.1 2200 BTD3006
Diamètre : 3.0
Długość : 6.0
Longueur : 6.0
G : 1.0-3.0
K : 6.5
Ścinanie : 1800
Ø otworu mm : Ø3.1
Wyrywanie : 2200
3.0 8.0 8.0 3.0-5.0 6.5 1800 Ø3.1 2200 BTD3008
Diamètre : 3.0
Długość : 8.0
Longueur : 8.0
G : 3.0-5.0
K : 6.5
Ścinanie : 1800
Ø otworu mm : Ø3.1
Wyrywanie : 2200
3.0 10.0 10.0 5.0-7.0 6.5 1800 Ø3.1 2200 BTD3010
Diamètre : 3.0
Długość : 10.0
Longueur : 10.0
G : 5.0-7.0
K : 6.5
Ścinanie : 1800
Ø otworu mm : Ø3.1
Wyrywanie : 2200
3.0 12.0 12.0 7.0-9.0 6.5 1800 Ø3.1 2200 BTD3012
Diamètre : 3.0
Długość : 12.0
Longueur : 12.0
G : 7.0-9.0
K : 6.5
Ścinanie : 1800
Ø otworu mm : Ø3.1
Wyrywanie : 2200
3.2 6.0 6.0 1.0-3.0 6.5 1900 Ø3.3 2500 BTD3206
Diamètre : 3.2
Długość : 6.0
Longueur : 6.0
G : 1.0-3.0
K : 6.5
Ścinanie : 1900
Ø otworu mm : Ø3.3
Wyrywanie : 2500
3.2 8.0 8.0 3.0-5.0 6.5 1900 Ø3.3 2500 BTD3208
Diamètre : 3.2
Długość : 8.0
Longueur : 8.0
G : 3.0-5.0
K : 6.5
Ścinanie : 1900
Ø otworu mm : Ø3.3
Wyrywanie : 2500
3.2 10.0 10.0 5.0-7.0 6.5 1900 Ø3.3 2500 BTD3210
Diamètre : 3.2
Długość : 10.0
Longueur : 10.0
G : 5.0-7.0
K : 6.5
Ścinanie : 1900
Ø otworu mm : Ø3.3
Wyrywanie : 2500
3.2 12.0 12.0 7.0-9.0 6.5 1900 Ø3.3 2500 BTD3212
Diamètre : 3.2
Długość : 12.0
Longueur : 12.0
G : 7.0-9.0
K : 6.5
Ścinanie : 1900
Ø otworu mm : Ø3.3
Wyrywanie : 2500
3.2 14.0 14.0 9.0-12.0 6.5 1900 Ø3.3 2500 BTD3215
Diamètre : 3.2
Długość : 14.0
Longueur : 14.0
G : 9.0-12.0
K : 6.5
Ścinanie : 1900
Ø otworu mm : Ø3.3
Wyrywanie : 2500
4.0 6.0 6.0 1.0-2.5 8.0 2700 Ø4.1 3500 BTD4006
Diamètre : 4.0
Długość : 6.0
Longueur : 6.0
G : 1.0-2.5
K : 8.0
Ścinanie : 2700
Ø otworu mm : Ø4.1
Wyrywanie : 3500
4.0 8.0 8.0 2.5-4.5 8.0 2700 Ø4.1 3500 BTD4008
Diamètre : 4.0
Długość : 8.0
Longueur : 8.0
G : 2.5-4.5
K : 8.0
Ścinanie : 2700
Ø otworu mm : Ø4.1
Wyrywanie : 3500
4.0 10.0 10.0 4.5-6.5 8.0 2700 Ø4.1 3500 BTD4010
Diamètre : 4.0
Długość : 10.0
Longueur : 10.0
G : 4.5-6.5
K : 8.0
Ścinanie : 2700
Ø otworu mm : Ø4.1
Wyrywanie : 3500
4.0 12.0 12.0 6.5-9.5 8.0 2700 Ø4.1 3500 BTD4012
Diamètre : 4.0
Długość : 12.0
Longueur : 12.0
G : 6.5-9.5
K : 8.0
Ścinanie : 2700
Ø otworu mm : Ø4.1
Wyrywanie : 3500
4.0 16.0 16.0 9.5-12.0 8.0 2700 Ø4.1 3500 BTD4016
Diamètre : 4.0
Długość : 16.0
Longueur : 16.0
G : 9.5-12.0
K : 8.0
Ścinanie : 2700
Ø otworu mm : Ø4.1
Wyrywanie : 3500
4.0 18.0 18.0 12.0-14.0 8.0 2700 Ø4.1 3500 BTD4018
Diamètre : 4.0
Długość : 18.0
Longueur : 18.0
G : 12.0-14.0
K : 8.0
Ścinanie : 2700
Ø otworu mm : Ø4.1
Wyrywanie : 3500
4.0 20.0 20.0 14.0-16.0 8.0 2700 Ø4.1 3500 BTD4020
Diamètre : 4.0
Długość : 20.0
Longueur : 20.0
G : 14.0-16.0
K : 8.0
Ścinanie : 2700
Ø otworu mm : Ø4.1
Wyrywanie : 3500
4.8 8.0 8.0 1.5-4.0 9.0 4000 Ø4.9 5000 BTD4808
Diamètre : 4.8
Długość : 8.0
Longueur : 8.0
G : 1.5-4.0
K : 9.0
Ścinanie : 4000
Ø otworu mm : Ø4.9
Wyrywanie : 5000
4.8 10.0 10.0 4.0-6.0 9.0 4000 Ø4.9 5000 BTD4810
Diamètre : 4.8
Długość : 10.0
Longueur : 10.0
G : 4.0-6.0
K : 9.0
Ścinanie : 4000
Ø otworu mm : Ø4.9
Wyrywanie : 5000
4.8 12.0 12.0 6.0-8.0 9.0 4000 Ø4.9 5000 BTD4812
Diamètre : 4.8
Długość : 12.0
Longueur : 12.0
G : 6.0-8.0
K : 9.0
Ścinanie : 4000
Ø otworu mm : Ø4.9
Wyrywanie : 5000
4.8 14.0 14.0 8.0-9.5 9.0 4000 Ø4.9 5000 BTD4814
Diamètre : 4.8
Długość : 14.0
Longueur : 14.0
G : 8.0-9.5
K : 9.0
Ścinanie : 4000
Ø otworu mm : Ø4.9
Wyrywanie : 5000
4.8 16.0 16.0 9.5-11.0 9.0 4000 Ø4.9 5000 BTD4816
Diamètre : 4.8
Długość : 16.0
Longueur : 16.0
G : 9.5-11.0
K : 9.0
Ścinanie : 4000
Ø otworu mm : Ø4.9
Wyrywanie : 5000
4.8 18.0 18.0 11.0-13.0 9.0 4000 Ø4.9 5000 BTD4818
Diamètre : 4.8
Długość : 18.0
Longueur : 18.0
G : 11.0-13.0
K : 9.0
Ścinanie : 4000
Ø otworu mm : Ø4.9
Wyrywanie : 5000
4.8 20.0 20.0 13.0-15.0 9.0 4000 Ø4.9 5000 BTD4820
Diamètre : 4.8
Długość : 20.0
Longueur : 20.0
G : 13.0-15.0
K : 9.0
Ścinanie : 4000
Ø otworu mm : Ø4.9
Wyrywanie : 5000
4.8 25.0 25.0 17.0-20.0 9.0 4000 Ø4.9 5000 BTD4825
Diamètre : 4.8
Długość : 25.0
Longueur : 25.0
G : 17.0-20.0
K : 9.0
Ścinanie : 4000
Ø otworu mm : Ø4.9
Wyrywanie : 5000
4.8 30.0 30.0 21.0-25.0 9.0 4000 Ø4.9 5000 BTD4830
Diamètre : 4.8
Długość : 30.0
Longueur : 30.0
G : 21.0-25.0
K : 9.0
Ścinanie : 4000
Ø otworu mm : Ø4.9
Wyrywanie : 5000
6.4 12.0 12.0 4.0-6.0 12.0 6500 Ø6.5 8850 BTD6412
Diamètre : 6.4
Długość : 12.0
Longueur : 12.0
G : 4.0-6.0
K : 12.0
Ścinanie : 6500
Ø otworu mm : Ø6.5
Wyrywanie : 8850
6.4 15.0 15.0 6.0-9.0 12.0 6500 Ø6.5 8850 BTD6415
Diamètre : 6.4
Długość : 15.0
Longueur : 15.0
G : 6.0-9.0
K : 12.0
Ścinanie : 6500
Ø otworu mm : Ø6.5
Wyrywanie : 8850
6.4 18.0 18.0 9.0-13.0 12.0 6500 Ø6.5 8850 BTD6418
Diamètre : 6.4
Długość : 18.0
Longueur : 18.0
G : 9.0-13.0
K : 12.0
Ścinanie : 6500
Ø otworu mm : Ø6.5
Wyrywanie : 8850
6.4 20.0 20.0 13.0-16.0 12.0 6500 Ø6.5 8850 BTD6420
Diamètre : 6.4
Długość : 20.0
Longueur : 20.0
G : 13.0-16.0
K : 12.0
Ścinanie : 6500
Ø otworu mm : Ø6.5
Wyrywanie : 8850
6.4 25.0 25.0 16.0-20.0 12.0 6500 Ø6.5 8850 BTD6425
Diamètre : 6.4
Długość : 25.0
Longueur : 25.0
G : 16.0-20.0
K : 12.0
Ścinanie : 6500
Ø otworu mm : Ø6.5
Wyrywanie : 8850