Minimalna grubość mocowania

4 mm - 9 mm

Maksymalna grubość mocowania

9 mm - 76 mm

Minimalna zdolność przewiercania

2 mm - 2 mm

Maksymalna zdolność przewiercania

4 mm - 4 mm