NASZ SERWIS POSPRZEDAŻOWY

Aby zmaksymalizować żywotność narzędzi i ułatwić procedury posprzedażowe, Scell-it bezpośrednio

zarządza obsługą posprzedażową swoich produktów.

W rezultacie nasi klienci mają dostęp do spersonalizowanego serwisu posprzedażowego a naszym głównym

celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości usług: przyjęcie narzędzi w ramach gwarancji do naprawy,

wypożyczenie sprzętu zastępczego, wysłanie informacji po oględzinach o dalszym postępowaniu..

Szybkość reakcji i niezawodność naszych interwencji gwarantują bezzwłoczny zwrot sprzętu

w idealnym stanie technicznym.

OKRES GWARANCYJNY
CZAS TRWANIA 1 ROK

Gwarancja obejmuje narzędzia, akumulatory i ładowarki
na okres 1 roku od daty zakupu,
z wyłączeniem części eksploatacyjnych (szczęk, nosków, trzpieni, przewodów, kabli…) 

WARUNKI

W przypadku naprawy w okresie gwarancyjnym użytkownik jest zobowiązany do zwrotu nierozmontowanego oraz kompletnego narzędzia (posiadającego wszystkie części np. akumulatory, ładowarki etc.) bezpośrednio do dystrybutora wraz z dokumentem zakupu (oryginał faktury, zawierający datę zakupu, imię i nazwisko nabywcy i nazwę sprzedawcy) oraz wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (zwierającym dane kontaktowe). Możliwa jest odmowa naprawy gwarancyjnej jeśli reklamowane narzędzie nosi ślady prób samodzielnej naprawy przez osoby nie upoważnione.

ZAKRES GWARANCJI

Gwarancja obejmuje zgodne z przeznaczeniem użytkowanie narzędzia.
Obejmuje ona zatem wady fabryczne, montażowe i materiałowe.

WYŁĄCZENIA :

Gwarancja nie obejmuje:
- Części eksploatacyjnych/zużywających się (szczęk, nosków, trzpieni, kabli, przewodów.... , które nie są objęte żadną gwarancją).
- Usterek, które wystąpiły na skutek działania sił zewnętrznych (uderzenia, upuszczenia, nieprawidłowego użycie, zalania, przegrzania, uszkodzenia mechanicznego przez instalowany produkt, zanieczyszczenia…).
- Usterek wynikających z nieprzestrzegania instrukcji konserwacji i użytkowania.
- Normalnego zużycia urządzenia.
- Usterek, które nie wpływają na działanie urządzenia (zarysowania, zadrapania itp.).
- Usterek wynikających z winy umyślnej.
- Usterek spowodowanych w sieci elektrycznej (wadliwe napięcie elektryczne, błąd napięcia itp.).
- Usterek wynikających z użycia nieodpowiednich akcesoriów, użycia nie oryginalnych części eksploatacyjnych.
- Usterek spowodowanych używaniem nie oryginalnej ładowarki mogącej przyspieszyć zużycie baterii i narzędzia.

UWAGA

Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi przed użyciem narzędzia.
Brak zapoznania się z instrukcją może spowodować usterkę narzędzia, które nie będzie objęte gwarancja.

PRZYGOTOWANIE DO WYSYŁKI

Odpowiednie zabezpieczenie podczas transportu jest kluczowe, aby zagwarantować integralność produktów.

W przypadku zgłoszenia gwarancyjnego firma Scell-it zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji w przypadku, gdy produkty lub paczki dotrą do punktu naprawczego w uszkodzonym stanie spowodowanym nieodpowiednim opakowaniem. Aby zapewnić odpowiednią ochronę narzędzi podczas transportu, zalecamy odesłanie ich w oryginalnym opakowaniu lub w odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu, razem z zestawem akcesoriów.

OTO LISTA, KTÓRA POMOŻE CI ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWAĆ PACZKĘ DO WYSYŁKI

  • Czy dołączono fakturę lub kopię faktury?
  • Czy dodano opis awarii narzędzia?
  • Czy narzędzie zostało wysłane wraz ze wszystkimi wymaganymi akcesoriami, takimi jak np. bateria czy ładowarka?
  • Czy formularz Zgłoszenia reklamacyjnego został wypełniony, włączając w to opis, numer seryjny narzędzia oraz dane kontaktowe?

PLAN OBSŁUGI POSPRZEDAŻOWEJ

Obsługa posprzedażowa Scell-it to nasze zobowiązanie wobec Ciebie:

przesłanie potwierdzenia odbioru narzędzia, wsparcie gwarancyjne oraz przekazanie wyceny w ciągu możliwie najkrótszego czasu (po akceptacji wyceny, naprawione narzędzie zostanie zwrócone w szybkim terminie), niezawodność interwencji.

Co więcej, dedykowana strona internetowa zapewnia łatwy dostęp do schematów naszych narzędzi oraz możliwość bardzo prostego zamawiania najpopularniejszych części zamiennych.