Pompka oczyszczająca

IPUM-K

Do wydmuchiwania pyłu z wywierconego otworu przed aplikacją żywicy.

Wymiary

Informacje techniczne