Rodzaj łba

Minimalna grubość mocowania

12 mm - 17 mm

Maksymalna grubość mocowania

31 mm - 70 mm

Minimalna zdolność przewiercania

3 mm - 4 mm

Maksymalna zdolność przewiercania

6 mm - 6 mm